Vrijwillige planmatige kavelruil Steenwijkerland Noordoost (afgebroken juni 2018).


Initiatief vanuit de streek
De LTO Noord-afdeling Steenwijkerland heeft het initiatief genomen om de mogelijkheden voor vrijwillige planmatige kavelruil te verkennen in het gebied Steenwijkerland. Doel is de verkaveling van de agrarische bedrijven in dit gebied te verbeteren.

Stand van zaken
De afgelopen jaren heeft de kavelruilcommissie gekeken naar de mogelijkheden om in gemeente Steenwijkerland een vrijwillige planmatige kavelruil te organiseren. Onlangs is 2,7 ha ruilgrond aangekocht door de provincie. Daarnaast zijn er ook recent andere grondtransacties geweest. Dit beperkt de mogelijkheden van de kavelruilcommissie om grondruilingen uit te werken. Gaandeweg hebben ook een aantal grondeigenaren hun voorwaarden voor deelname aan kavelruil gewijzigd, waardoor een aantal mogelijke ruilopties vervallen.

De beschikbaarheid van ruilgrond blijft een groot probleem. De kavelruilcommissie verwacht hierin op korte termijn geen positieve verandering en concludeert op basis van bovenstaande ontwikkelingen dat zij niet verder gaat investeren in nieuwe mogelijkheden. Helaas kunnen de besproken kleine grenscorrecties niet worden uitgevoerd. De commissie heeft haar activiteiten inmiddels afgesloten. 

Kavelruilgebied Steenwijkerland Noordoost
\"\"


Zwolle, augustus 2018
Contactpersonen kavelruilgebied: Steenwijkerland Noordoost

Voor meer informatie: info@cko.nl
Telefoonnummer: 088 Ė 888 66 74
   
       
 
 
 
 

Publicaties:

Nieuwsbrief 1: december 2016
Download dit bestand | 295kb

BeŽindiging kavelruil Steenwijkerland Noordoost
Download dit bestand | 163kb

 
 
Datum: 29 - 04 - 2020
Akte van eerste kavelruil CKO Losser bij de notaris gepasseerd

 
 
Datum: 28 - 01 - 2020
Vrijwillige kavelruil Reutum succesvol afgesloten!

 
 
Datum: 15 - 11 - 2019
Staten Overijssel eisen inzet voor kavelruil

 
 
Datum: 13 - 11 - 2019
Miljoenen aan provincie gevraagd voor kavelruil bij natuurgebieden

 
 
Datum: 01 - 11 - 2019
LTO Noord: 'Maak geld vrij voor kavelruil'

 
1 | 2 | 3 | 4  >  >>
Alle nieuwsberichten >>