Vrijwillige planmatige kavelruil Kampereiland (opgeschort tot nader bericht)

Initiatief vanuit de streek
De Stadserven Kampereiland en het CKO hebben het initiatief genomen om de mogelijkheden voor vrijwillige planmatige kavelruil te verkennen in het gebied Kampereiland. Doel is de verkaveling van de agrarische bedrijven in dit gebied te verbeteren.

Stand van zaken
In verband met onduidelijkheden rondom diverse zaken is besloten dit project op te schorten tot nader bericht. Op dit moment is een POP3-aanvraag voor dit project ingediend. Mocht deze gehonoreerd worden, dan kan gestart worden met de kavelruil en zullen de grondeigenaren / pachters hierover geïnformeerd worden. 

Kavelruilgebied Kampereiland
De kaart van het gebied volgt zodra de kavelruil van start gaat. 


Zwolle, juli 2018
Contactpersonen kavelruilgebied: Kampereiland

Voor meer informatie: info@cko.nl
Telefoonnummer: 088 – 888 66 74
   
       
 
 
 
 

Publicaties:

Nieuwsbrief 1: september 2016
Download dit bestand | 595kb

 
 
Datum: 08 - 01 - 2018
Vrijwillige planmatige kavelruil Losser

 
 
Datum: 21 - 12 - 2017
Vrijwillige planmatige kavelruil Markelo afgesloten

 
 
Datum: 29 - 05 - 2017
Vrijwillige planmatige kavelruil Rheeze, Rheezerveen e.o. afgesloten

 
 
Datum: 17 - 01 - 2017
'Vrijwillig' van kavel ruilen

 
 
Datum: 19 - 12 - 2016
Nieuwsbrief 1 Steenwijkerland Noordoost is uit!

 
1 | 2 | 3  >  >>
Alle nieuwsberichten >>