Vrijwillige planmatige kavelruil Kampereiland

Initiatief vanuit de streek
De Stadserven Kampereiland en het CKO hebben het initiatief genomen om de mogelijkheden voor vrijwillige planmatige kavelruil te verkennen in het gebied Kampereiland. Doel is de verkaveling van de agrarische bedrijven in dit gebied te verbeteren.

Stand van zaken
De ingediende POP-aanvraag met EU-subsidie is inmiddels goedgekeurd. En de kavelruil is in volle gang. 

De eerste twintig hectare landbouwgrond binnen het project Kavelruil Kampereiland is van pachter veranderd. Zo’n 40 boeren zijn inmeer of mindere mate betrokken bij de vrijwillige kavelruil op het Kampereiland. Er is door hen ruim honderd hectare grond voor ruiling ingebracht. Door de ruiling zijn graslandenwaar mogelijk dichter bij de stallen op het erf komen te liggen. Dat leidt tot een efficiëntere bedrijfsvoering en kan bijvoorbeeld ookweidegang bevorderen. Deze eerste kavelruilen brengen het balletje verder aan het rollen. Jan Olaf-Tjabringa, die als vertrouwenspersoon voor de pachters in het gebied is aangesteld, is druk bezig met het verder vormen van ruilclusters. “Er is een voorzichtig begin gemaakt met ruilingen. Ik verwacht dat dit het vliegwiel op gang zal brengen voormeer en grotere ruilingen. Om dit te bereiken is het wenselijk dat stoppers, dus zij die hun bedrijf volledig beëindigen, zich bij onsmelden.”


Kavelruilgebied Kampereiland

 

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door: provincie Overijssel en EU.


Zwolle, april 2019
Contactpersonen kavelruilgebied: Kampereiland

Kor van Dijk
Voorzitter kavelruilcommissie
Telefoonnummer: 0644-394556
   
       
Jan-Olaf Tjabringa
Kavelruilcoördinator
Telefoonnummer: 06-27095640
   
       
Voor meer informatie: info@cko.nl
Telefoonnummer: 088 – 888 66 74
   
       
 
 
 
 

Publicaties:

Nieuwsbrief 1: september 2016
Download dit bestand | 595kb

 
 
Datum: 08 - 01 - 2018
Vrijwillige planmatige kavelruil Losser

 
 
Datum: 21 - 12 - 2017
Vrijwillige planmatige kavelruil Markelo afgesloten

 
 
Datum: 29 - 05 - 2017
Vrijwillige planmatige kavelruil Rheeze, Rheezerveen e.o. afgesloten

 
 
Datum: 17 - 01 - 2017
'Vrijwillig' van kavel ruilen

 
 
Datum: 19 - 12 - 2016
Nieuwsbrief 1 Steenwijkerland Noordoost is uit!

 
1 | 2 | 3  >  >>
Alle nieuwsberichten >>