Vrijwillige planmatige kavelruil Haaksbergen N18


Initiatief vanuit de streek
De LTO Noord-afdelingen Zuid Twente hebben het initiatief genomen om de mogelijkheden voor vrijwillige planmatige kavelruil te verkennen in het gebied rond de toekomstige N18. Doel is de verkaveling van de agrarische bedrijven in dit gebied te verbeteren.

Stand van zaken
De kavelruilcommissie heeft de wensen van de verschillende eigenaren geïnventariseerd. En zo zicht gekregen op de mogelijkheden voor andere partijen die vervolgens zijn benaderd om een concept ruilplan voor te bereiden. Dit plan is, in samenspraak met kavelruilcoördinator Tom Jannink en het Kadaster vormgegeven. Dit heeft geleid tot een eerste ruiling. Op dit moment is de kavelruilcommissie druk bezig met vervolgruilingen. Daarvoor is de kavelruilcoördinator in gesprek met veel grondeigenaren en worden concept ruilvoorstellen besproken en aangescherpt. We hopen voor eind 2018 een volgende ruilplan definitief te kunnen maken. Er volgt in september 2018 een nieuwsbrief met de actuele stand van zaken.  

Kavelruilgebied Haaksbergen N18gebiedsgrens_haaksbergen_totaal_400


Zwolle, augustus 2018
Contactpersonen kavelruilgebied: Haaksbergen N18

Herman Wichers Schreur
Voorzitter kavelruilcommissie
Telefoonnummer: 06-13397072
   
       
Tom Jannink
Kavelruilcoördinator
Telefoonnummer: 06-10419491
   
       
Voor meer informatie: info@cko.nl
Telefoonnummer: 088 – 888 66 74
   
       
 
 
 
 

Publicaties:

Nieuwsbrief 2: september 2018
Download dit bestand | 513kb

Nieuwsbrief 1: juni 2016
Download dit bestand | 555kb

'Vrijwillig' van kavel ruilen
Download dit bestand | 174kb

Kavelruil Haaksbergen verloopt voorspoedig
Download dit bestand | 506kb

 
 
Datum: 29 - 04 - 2020
Akte van eerste kavelruil CKO Losser bij de notaris gepasseerd

 
 
Datum: 28 - 01 - 2020
Vrijwillige kavelruil Reutum succesvol afgesloten!

 
 
Datum: 15 - 11 - 2019
Staten Overijssel eisen inzet voor kavelruil

 
 
Datum: 13 - 11 - 2019
Miljoenen aan provincie gevraagd voor kavelruil bij natuurgebieden

 
 
Datum: 01 - 11 - 2019
LTO Noord: 'Maak geld vrij voor kavelruil'

 
1 | 2 | 3 | 4  >  >>
Alle nieuwsberichten >>