Vrijwillige planmatige kavelruil Losser

Initiatief vanuit de streek
LTO Noord-afdeling Losser heeft CKO gevraagd of zij een kavelruil wil starten rond de Natura 2000-gebieden in de gemeente Losser. Vrijwillige planmatige kavelruil biedt mogelijkheden om ontwikkelopgave Natura 2000 en verbetering van de verkaveling te realiseren. Er vindt nauw overleg plaats met de projecttrekkers van de Natura 2000-gebieden om de verschillende processen goed op elkaar af te stemmen en zo de kansen optimaal te benutten. Zo hopen we samen te komen tot een gebied dat voorbereid is op de toekomst. Het projectgebied Losser is erg groot, daarom zijn er 3 deelgebieden. In ieder deelgebied ligt één ontwikkelopgave Natura 2000. Per deelgebied is er een kavelruilcoördinator en twee kavelruilcommissieleden.

Stand van zaken
De stand van zaken per deelgebied is op een aparte pagina weergegeven. Ga hiervoor naar "kies kavelruilgebied" op de homepage en kies voor één van onderstaande deelgebieden.
- Losser - deelgebied Beuningen-Denekamperveld
- Losser - deelgebied De Lutte Oost
- Losser - deelgebied Oldenzaal Oost

Kavelruilgebied LosserZwolle, december 2018Contactpersonen kavelruilgebied: Losser

Voor meer informatie: info@cko.nl
Telefoonnummer: 088 – 888 66 74
   
       
 
 
 
 

Publicaties:

Nieuwsbrief 1: november 2016
Download dit bestand | 560kb

Nieuwsbrief 2: januari 2018
Download dit bestand | 1088kb

 
 
Datum: 08 - 01 - 2018
Vrijwillige planmatige kavelruil Losser

 
 
Datum: 21 - 12 - 2017
Vrijwillige planmatige kavelruil Markelo afgesloten

 
 
Datum: 29 - 05 - 2017
Vrijwillige planmatige kavelruil Rheeze, Rheezerveen e.o. afgesloten

 
 
Datum: 17 - 01 - 2017
'Vrijwillig' van kavel ruilen

 
 
Datum: 19 - 12 - 2016
Nieuwsbrief 1 Steenwijkerland Noordoost is uit!

 
1 | 2 | 3  >  >>
Alle nieuwsberichten >>